ชื่อ - นามสกุล :นายเสกสิทธิ์ ฤทธิทักษ์
ตำแหน่ง :พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :089841201
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :