ชื่อ - นามสกุล :นายอรรคฤกษ์ พิมพ์วงศ์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :089943773
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :