ชื่อ - นามสกุล :นางสาววันทนา พันธ์พินิจ
ตำแหน่ง :พนักงานพิมพ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :043-626909
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :