ชื่อ - นามสกุล :นายไพรัช วลัยศรี
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ิดินร้อยเอ็ด
Telephone :086219558
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :