ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพวงพิศ พันธ์สำโรง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :089841192
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :