ชื่อ - นามสกุล :นายคำพันธุ์ มะยุระรักษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ิดินร้อยเอ็ด
Telephone :043-626909
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :