ชื่อ - นามสกุล :นายวีระพล จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง :พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :089279744
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :