ชื่อ - นามสกุล :นายคงรักษ์ บุตรสระคู
ตำแหน่ง :พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :089277806
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :